Slutsatsen är enkel. Skicka svenska åklagare på datakurs.

         De verkar vara i akut behov av det.

   

Tidigare publicerad i Dagens Nyheter den 26 juli 2005

 

Den 7 juli i år skrev flera tidningar att webbplatsen "Radio Islam" åter skulle granskas av polis och åklagare. Det var en privatperson som i samband med Monica Zetterlunds död hade uppmärksammat att hon ingick i Radio Islams så kallade "juderegister", under rubriken "judemakt", och sedan anmält sajten för "hets mot folkgrupp".
När jag ringer till åklagarmyndigheten i Malmö får jag veta att man har bestämt sig för att inte inleda någon förundersökning. Anledningen är att webbplatsen, radioislam.org, är registrerad utomlands, närmare bestämt i USA, av utländska medborgare - och att man inte räknar med att få någon hjälp från amerikanska myndigheter, då hets mot folkgrupp inte är ett brott i USA. Dessutom har Stockholmspolisen så sent som förra året slutfört en stor utredning mot sajten och dess misstänkte huvudman Ahmed Rami, en utredning som trots sitt omfång aldrig ledde till åtal.
Beskedet från Malmö gör mig inte förvånad. Jag har tagit del av Stockholmspolisens utredning, som omfattar flera hundra sidor, den är samvetsgrann och detaljerad. Ändå fattade åklagare Tora Holst i juni förra året beslutet att inte inleda ett åtal mot den misstänkte huvudmannen Ahmed Rami - detta därför att "vilken roll, om någon, som han själv har i konstruktionen av eller arbetet med hemsidan har inte varit möjligt att visa. Inte heller vilka andra som varit inblandade. Förundersökningen skall därför läggas ned."
Efter att ha läst Stockholmskriminalens utredning finner jag åklagare Holsts beslut minst sagt märkligt. Om det material polisen har tagit fram inte räcker för ett åtal så går det helt enkelt inte att åtala någon alls för "hets mot folkgrupp". Inte så länge en dator på något sätt är inblandad. På annat sätt går det inte att förstå beslutet.
Före polisens undersökning omfattade Radio Islam nio olika sajter, spridda på servrar över hela världen. I samband med att Stockholmspolisen visade intresse krympte antalet sajter ned till en enda. Efter åklagare Holsts beslut i juni har de ansvariga bakom sajterna tydligen dragit den rimliga slutsatsen att det nu är fritt fram, och åter börjat sprida sitt material på bred front. I skrivande stund finns det fem sajter med samma eller liknande material under rubriken "Radio Islam". Samtliga bryter mot lagen om hets mot folkgrupp, bitvis grovt, men även mot personuppgiftslagen, som säger att man inte får upprätta register över personers politiska åsikter eller etniska tillhörighet och sprida dem digitalt. Jag tror att alla bedömare, åklagaren inräknad, är överens om den bedömningen. Alla Radio Islams sajter rymmer nämligen det så kallade "Juderegistret" som omfattar ungefär 4 000 svenska medborgare, vars politiska och etniska hemhörighet slås fast (ofta felaktigt) eller som förses med nedsättande epitet. Om min egen ringa person kan man där, som exempel, läsa följande:

 

"På sätt och viss är dessa personer värre än judarna, då de senare agerar bara efter gruppegoistiska riktlinjer, medan sådan som Elgemyr, Skytte, Larsmo och vad de nu heter, inte tvekar att förråda sitt eget folks värderingar för att gå pig-ärenden åt främmande herrar. Ty man skall komma ihåg att judarna själva betraktar sig som främlingar i detta samhälle - de ser sig alltid främst som just judar och vi andra icke-judar som en sorts untermensch - eller gojim som de också kallar oss (och som kan liknas vid begreppet fårskallar)."

 
Det rör sig här om den främsta samlingen av "hate speech" och antisemitism som i dag finns tillgänglig på svenska språket - för att inte tala om de andra språk som sajten rymmer. Vid sidan av detta är Radio Islam världsberömd som "faktabas" för revisionister som förnekar nazisternas massmord på judar och andra under kriget. Det är framför allt vad Radio Islam är: världens i dag kanske ledande nynazistiska webbplats. Som nu tycks anse sig ha fått fribrev att utöka sin verksamhet.
Men, säger åklagarämbetet, det går inte att slå fast vem som står bakom.
När polisen 2002 gjorde husrannsakan hemma hos Rami hittade man där fyra datorer, som man tog i beslag. Under förhöret svär sig Rami fri från användandet; han säger sig aldrig ha använt en dator i hela sitt liv, datorerna har han fått av andra. Webbplatsen "Radio Islam" vet han inget om. Förhörsledaren påpekar att det på en av datorerna finns en större mängd material från sajten och ett så kallat ftp-program, som man använder för att ladda upp filer till en webbserver. Det beror på, säger Rami, att han fått en hårddisk i gåva. Allt måste ha funnits på disken när han fick den. Vidare, säger förhörsledaren, finns här e-post till en "Ahmed Rami" på hårddisken, post som handlar om revisionistiskt material som ska publiceras på sajten "Radio Islam". Återigen, säger Rami, kan någon ha öppnat ett e-postkonto i hans namn, använt det och lagt posten på den hårddisk han sedan har fått i present.
Vi har alltså en dator i Ramis ägo, som innehåller mjukvara och material från sajten "Radio Islam", och e-post på samma dator, i hans namn, post som gäller skötseln av sajten och vad som där finns.
Trots polisens resultat menar åklagaren att det inte finns grund för åtal. "vilken roll, om någon, som han själv har i konstruktionen av eller arbetet med hemsidan har inte varit möjligt att visa." Den mest generösa tolkning man kan dra av beslutet är att åklagarmyndigheten helt enkelt inte tror svenska domstolar om att kunna föra en process som kräver ett minimum av kunskap om hur datorer fungerar.
Men hur är det då med de utländska registranterna? Är de så svåra att hitta som man kan tro? På de olika registersidor som finns på nätet, till exempel networksolutions.com, ser man att radioislam.org har två ansvariga kontaktnamn - det ena en "Mohamed William", knuten till organisationen "American Islam Society" i Los Angeles. Denna amerikanska förening känner ingen till, hur många man än ringer och frågar. Men slår man upp föreningen i Los Angeles-katalogens gula sidor ser man att föreningen har två e-postadresser. Den ena går till någon som kallar sig rami@abbc.com. Den andra är inte mindre intressant: felderer@abbc.com. Namnet Felderer är ymnigt förekommande på "Radio Islams" sidor, där svenske medborgaren Ditlieb Felderer kallas förföljd dissident. Felderer är världskänd som Förintelseförnekare och antisemit.
Det andra registrantnamnet går till en kvinna som vi kan kalla "Sonia", som uppger en adress i Sankt Petersburg. Intressant nog hittar man samma, ovanliga namn på en annan plats i polisens material: nämligen som namn på modern till den då minderåriga flicka som fram till 1997 var kontaktperson för Radio Islams webbplats. "Sonia" följer 1997 med sin dotter till förhör hos polisen och uppger då en adress i en söderförort till Stockholm. En person med samma namn bor ännu kvar på samma adress. Inget tyder på att polisen har talat med henne för att höra om hon är identisk med den person som står som ansvarig för dagens webbplats.
Att uppge falskt namn eller adress när man registrerar en webbdomän är ett ganska litet bedrägeri. Dock är det ett brott mot regelverket, var i världen man än befinner sig, och räcker för att få domännamnet indraget. Även om svensk polis inte kan räkna med fullt samarbete från sina amerikanska kolleger går det att höra av sig till de företag som har registrerat namnet och kontrollera om vederbörande existerar. Eller om "Sonia" bor i Ryssland eller Stockholm. Sådant går att ta reda på. Åklagaren i Malmö gör det för lätt för sig när man lägger ned utredningen helt enkelt därför att webbplatsen "till synes" är registrerad utomlands. Men det är också lätt att förstå uppgivenheten - när Stockholmspolisens noggranna utredning enligt åklagaren inte räcker för en prövning i domstol.
Ansvariga politiker och myndigheter talar just nu vitt och brett om det nödvändiga i att stoppa andra datorrelaterade brott, som spridningen av upphovsrättskyddad film och musik över nätet. Där tvekar man inte att uttala sig och ta i på skarpen. När det gäller hets mot folkgrupp och spridning av hatpropaganda har man abdikerat.
Det är det enda ord som går att använda: abdikation.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det rör sig här om den främsta samlingen av "hate speech" och antisemitism som i dag finns tillgänglig på svenska språket.